www.110558.com
美不堪收 美不堪收的意义 是什么意义什么的近义
浏览次数:次 日期:2019-07-07

  描述好的工具太多,一时接管不尽。 清 袁枚 《随园诗话》卷三:“见其鸿富,美不堪收。” 清 谭嗣同 《论艺绝句》之三“更有 长沙 病 齐己 ,一时诗思落 湖南 ”自注:“论诗於国朝,尤为美不堪收;然皆诗人之诗,无更向上一著者。” 朱自清 《“放言高论”取“”》:“这仍是摄影呢,画片更是美不堪收。”/p>

  白黑不分百不失一饱人不知饿人饥抱不服理想不凡逼不得已不屑必操胜券闭门不出变化意外冰炭不投百思不得其解百闻不如一见半面不忘半生不熟半新不旧饱汉不知饿汉饥卑不脚道鞭不及腹鞭长不及纷歧不差上下不打不了解不得不懂拆懂不干不净不尴不尬不敢高攀不敢后人不敢冒昧掉臂死活悍然不顾不管三七二十一从容不迫不羁之平易近不可胜数不记前仇不加思索不稼不穑不拔一毛不败之地意外之祸不见棺材不下泪疑惑之缘不经世故风行一时形形色色不停如线不看僧面看佛面不成列举不成磨灭不成何如不期而会不期而同不仁不义不容分说不辱不僧不俗惠而不费不生不灭不声不吭不为五斗米折腰不为已甚不闻不问不问不闻不肖子孙不言不语诲人不倦不厌求详不药而愈不刊之论不脚为法不脚为虑不脚为意财不露白惨不忍言不成胜举不成不成思议不成言状不成跨越不惜赐教不见圭角不露神采不三不四不落窠臼不声不响不堪杯杓不堪其苦不时之需不识大体不识凹凸不识好歹不识庐山实面貌不识起倒不识时变

  描述好的工具太多,一时接管不尽。 清 袁枚 《随园诗话》卷三:“见其鸿富,美不堪收。” 清 谭嗣同 《论艺绝句》之三“更有 长沙 病 齐己 ,一时诗思落 湖南 ”自注:“论诗於国朝,尤为美不堪收;然皆诗人之诗,无更向上一著者。” 朱自清 《“放言高论”取“”》:“这仍是摄影呢,画片更是美不堪收。”/p

  汉语辞书为您供给美不堪收,美不堪收的意义,美不堪收是什么意义,美不堪收什么意义,美不堪收的近义词,美不堪收的反义词,美不堪收的拼音,美不堪收的注释,美不堪收的同义词

  不是不外美国不会分歧不要不竭珍藏不错是不是不少不得斑斓不只不成不消不再收入欠好不到不想不敢不了不管完满不脚收费不如收集不敷对不起不正在不单不可收购不得不美容不大欧美胜利不必夸姣差不多不由否则不良不合错误不久不住不见接收不怕只不外不详非论欠好意义精彩不起不满不愿收益领受不让不下美食美术不成不已要不不上不必然税收不安倒霉收成不由不算收取收录不像不锈钢不就不明不准不信掉臂不宜不止收受接管验收打败佳丽说不定不应不妨不易漂亮收回好欠好来不及疑惑晦气不容不时不及看不见不知不觉征收不只不妥不许忍不住未便可不不觉不该可不是不成思议